Eskilstuna kan så mycket mer

Vi är staden, arbetarstaden, där människor byggt vårt samhälle och sin framtid genom hårt arbete i generationer. Det är något att vara stolt över och något vi ska värna om. Det är en del av vårt kulturarv och en stor tillgång när vi nu bygger vidare på framtidens Eskilstuna. Att både hedra dem som varit före oss och samtidigt skapa för oss själva och dem som kommer efter. Vi lever i en förändringens tid, och det har Eskilstuna alltid gjort. Få städer har varit så utsatta som industristäder när de kommer till förändringens smärta och möjligheter. Den stora utmaningstrenden just nu är för oss att industrin producerar allt mer med färre anställda och mer utbildningskrav. Nya jobb och branscher växer fram som inte varit starka i får kommun förr. Behovet av att utbilda sig har aldrig varit så stort som nu. Samtidigt är behovet av jobb med krav på kortare utbildning oerhört stort. Fler än någonsin står inför att lära sig svenska och hur vårt land fungerar och vilka krav och förväntningar som gäller för att bli en del av samhället. Vi lever i en paradoxal tillvaro. På samma sätt har många det ganska bra ställt. De blir fler. Men de som har det riktigt illa blir också allt fler. Klyftorna ökar och med det otryggheten. Det måste upphöra. Det måste går bra för många fler. Och i Sverige finns goda möjligheter för den som vill.

Vår största utmaning är arbetslösheten. Företag och offentliga arbetsgivare ropar efter personal, men 13,7% saknar idag arbete. Över 10 000 människor går inte till jobbet varje dag i Eskilstuna. Det duger inte i en arbetarstad. Det drabbar familjer, barn och samhälle. Arbetslösheten måste knäckas. Det är när människor arbetar vi bygger vår frihet och vårt samhälle och det är så vi betalar för vår välfärd. För skolan, äldreomsorgen och vården. Ska näringslivet kunna utvecklas måste det kunna hitta rätt personal. Ska kommunen kunna leverera bra tjänster gäller samma sak. 

  

För att bekämpa arbetslösheten måste två saker ske. Varje enskild individ måste göra vad den kan för att rusta sig för att kunna ta jobben som finns och kommer. Kommunen och samhället ska erbjuda vägar för detta, men individen måste göra grovjobbet. Samhället ska vara tydligt: Det är utbildning och jobb som gäller. Försörjningsstöd ska bara vara något tillfälligt och i absolut sista hand. Kommun, näringsliv och medborgare måste tillsammans göra allt vad vi kan. Den andra saken som behövs för att bekämpa arbetslösheten är att utveckla de olika potentialer som finns i vår stad utöver oss medborgare. Att inse att jobb skapas samtidigt som vi tar oss an våra utmaningar som ort. Att kunna vända våra bekymmer till något positivt.
 
Jag tänker bland annat på hur många jobb som skapas när vi nu bygger bostäder på en nivå som bara kan jämföras med miljonprogrammets dagar. På landet och i staden. Hyresrätter, bostadsrätter och villor. Tusentals bostäder växer och kommer att växa fram i vår stad. Den som vill jobba som byggjobbare kan med lätthet göra det, med rätt utbildning. 

Jag tänker på vad utvecklingen av våra resurser som Eskilstuna-ån med en framtida båttrafik och attraktiva vattennära miljöer och bostäder samt en flygplats i utveckling och en ny ägare till Parken Zoo, vår nya arena och en framtida kongresshall kan betyda för jobben inom turismen och på andra ställen. En extremt stark växande näring där närturismen i tider av internationell oro kan bli än mer betydelsefull. Detta är frågor där kommunen inte kan stå för all finansiering, men kommunen kan ihop med näringslivet göra utvecklingen möjlig och samtidigt skapa mängder med nya jobb och skatteintäkter som finansierar kommunens lilla del av åtagandena. Inom turismen kan många människor jobba, med rätt utbildning. 

Jag tänker på vad vårt stora kunnande och trovärdighet i miljö- och hållbarhetsfrågor kan innebära i möjlighet för myndigheter som Energimyndigheten att utvecklas, andra myndigheters intresse av att vara i vår kommun samtidigt som många människor och företag med modernt och framtidsinriktat fokus gärna söker sig till platser där miljöansvar tas. Eskilstuna Kommun ska kunna vara ett centrum där samhälle, akademi, näring och myndigheter möts för att ta fram de konkreta svaren på hur vi format ett energieffektivt och ekologiskt hållbart Sverige i alla dess delar. Det skapar jobb den utmaningen också. En viktig språngbräda i vårt mycket aktiva arbete med att attrahera nya företag och jobb till kommunen. 

Jag tänker på de kraftfullt förbättrade tågtiderna och de nya tågen som successivt kommer på plats under 2018. Dessutom med enhetligare taxor i regionen. Det skapar radikalt bättre möjligheter till pendling till och från arbete. Ihop med nya bostäder. Det gör det lättare att attrahera personal till jobb i kommunen. Men många av dessa jobb kräver utbildning. Ständigt utbildning. 

Jag tänker på Mälardalens Högskola som snart påbörjar bygget av ett av Sveriges få nya campus. En modern högskola som samarbetar nära näringsliv och kommun och där det är extremt viktigt och ett krav att den fördelning om 40/60 Eskilstuna/Västerås vidmakthålls och garanteras genom alla nivåer på skolan. Nyckeltal för detta måste fram. Samtidigt som högskolans insats för att förse näringsliv och kommun med kompetenta medarbetare är extremt viktig för oss alla. Dessutom är det dags att kräva att MDH får status som universitet. Argumenten för det är många. 

Jag tänker på vad samarbetet mellan företag, trossamfund, föreningar och kommun runt en Stadsmission kan ge i både ökad social trygghet och nya jobb och möjligheter i vår kommun och för extra utsatta medborgare. 

Jag tänker på det fantastiska arbete som görs i Eskilstunas näringsliv, både med affärsplan men specifikt i detta fall inom tillverkningsindustrin, med att stärka produktiviteten och konkurrenskraften. Jag har svårt att inte se hur Eskilstuna inte skulle kunna gå före i arbetet med att återindustrialisera Sverige. Mycket som nu förbereds lägger en god grund för det. Konkretare blir vi snar framöver. Vi ska gå först. Vi kan tillverka saker med kvalitet i vår kommun. Det visar vår historia.

Jag tänker de satsningar som vi nu gör för att stärka handeln och de logistiska näringarna i kommunen. Närmast ut är handeln med ett nytt område i Skiftinge med bland annat Biltema som aktör. Ett område som försiktigt räknat komma att generera 500 nya jobb. Samtidigt har vi nyligen sett och kommer samtidigt att se fler intressanta etableringar i vår logistikpark där läget med järnväg, motorväg och flygplats är oerhört unikt och starkt. Något marknaden börjat upptäcka. 

Jag tänker på alla de befintliga företag som växer och anställer fler eller som jobbar med att få hyresgäster att utöka sin verksamhet. I detta finns en enorm potential. Det är de små och medelstora företagen som kommer att kunna skapa de flesta nya jobben. Samtidigt är de stora företagen och den offentliga verksamheten viktiga som arbetsgivare då de också står inför stora rekryteringar. Därför måste vi utbilda oss. 

Det är varje politikers och medborgares ansvar att vara tydlig med både vilka bekymmer vi har i vår stad men också vilka möjligheter som finns. Det går att knäcka arbetslösheten i Eskilstuna. Men inte utan att vi minns vad vi är för en stad och att det är arbete som bygger samhället och individen. Vi måste ställa krav på varandra, kommunen kommer att öka sina krav på olika vis, på bostadsmarknaden och arbetsmarknadssidan, samtidigt som vi ska stötta varandra.
 En vettig samhällsmodell bygger alltid på såväl tydliga krav som på ansvar och solidaritet. 

Vi måste våga se de möjligheter som ligger framför oss och samtidigt våga satsa för att ta vara på dem. Vi måste klara av att fortsätta prioritera resurser till skola och äldreomsorg, hålla ordning i kommunens ekonomi och samtidigt kunna satsa på det som utvecklar orten för fler jobb här och nu. 
Konststycket är att klara av att hålla många tankar igång och bollar i luften samtidigt. Blir vi ensidiga faller vi. Och det finns en konkurrens mellan kommuner. Många kommuner ligger i hårt och brett. Och den som vill attrahera företag, investeringar, kreativa och driftiga människor och jobb kan inte ligga på latsidan. Då drar någon annan det längsta strået och vi står kvar med över 10 000 personer som inte har ett arbete att gå till. Och det går inte att bygga vidare på arbetarstaden på det sättet.
 Men vi måste hjälpas åt. Ingen går utan ansvar. 
Arbetslösheten ska knäckas och klyftorna minska. Tryggheten öka. Bostäderna blir fler och välfärden byggas ut. 

Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det. 

Och du. Man får dela den här texten i sociala medier om man gillar den i huvudsak och vill. ;) 

Och här hittar du mitt lokala sommarprat också: http://radioeskilstuna.se/dev/blog/sommarpratarna-jimmy-jansson/

Jimmy Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna 

Mitt lokala sommarprat 2016

Jag har hittills fått mycket positiv respons på de ord jag delat med mig av idag. Tack för det! Uppgiften att tala om relevanta saker, våga vara personlig och inte allt för utlämnande samtidigt som det måste finnas något av värde för mig och för lyssnaren, är svår. Jag hoppas att det gick okej. Du får döma själv. Har du en timme över så lyssna gärna. / Jimmy 

  

Länk till pratstunden med egna valda låtar finner du här: 

http://radioeskilstuna.se/dev/blog/sommarpratarna-jimmy-jansson/