Grekisk vänstersväng?

Följer med intresse debatten runt Syrizas framgång i Grekland. Beroende på vem man lyssnar till är tolkningarna olika. Som vanligt. Jag tror inte att Syrizas framgång ska ses som en kraftig vänstersväng hos det grekiska folket. Däremot ska det ses som en reaktion i ett land som genomlever en stor kris, där människor blivit fattigare fort, där förtroendet för de politiska partierna och dess företrädare är förbrukat och där bortavaron av politiska förslag som ger hopp och framtidstro lyst med sin frånvaro. På samma sätt har det saknats politiker som människor kan känna förtroende för. I den kontexten, mot den bakgrunden, finns en förutsättning för Syriza och även andra politiska rörelser att växa. Denna gång valde grekerna att gå vänster ut istället för till Nazisterna. Ett klokt val. Jag känner dock oro för vad som händer längre fram. Många greker har nu ställt sitt hopp till denna vänsterrörelse som med kraftfull och inspirerande retorik och argumentation ställt ut löften om ett annat bättre Grekland. En del kan säkert levereras. Men vad händer om de krafter som inte ens Syriza rår på och om verkligheten i sig gör att leveransen inte blir den väntade? Vilket är en påtaglig risk. Åt vilket håll ska grekerna då rikta sin frustration och berättigade oro för för framtiden? Vilka krafter träder då fram? Ingen vet. Och varför lyckas inte socialdemokratin i Europa formulera trovärdiga och robusta lösningar för framtiden? Lösningar med både rimlig systemkritik, klassanalys och samtidigt moderna lösningar för den tid och det Europa vi nu lever i.

Straff och sanktioner behövs mot dem som reser för att bedriva terror

Kalla mig trångsynt, okunnig, onyanserad eller vad du vill. Men Sverige är ett land som är uttalat alliansfritt. Om människor som fått tillstånd att leva i Sverige eller är medborgare väljer att lämna landet för att delta i strider för en annan stat de inte är medborgare i eller för en organisation av något slag, exempelvis IS, så borde det betyda att man samtidigt officiellt tackar nej till allt det som Sverige har att erbjuda och står för. Religionsfrihet, demokrati, människovärde och mycket mer. Det är sannolikt svårt att ta ifrån människor medborgarskap. I någon mån kan det vara rimligt att inte vara välkommen åter till Sverige vare sig som medborgare eller rent fysiskt om illgärningar gjorts eller planerats eller ens eftersträvats. Återtagna medborgarskap, om det ens är möjligt, öppnar dock för en utveckling som kan leda fel där var och en av oss kan förlora vårt medborgarskap när vi gör fel. Så dem som argumenterar för det är inte verklighetsförankrade. Så att plocka medborgarskap går nog inte rent praktiskt. Även om tanken är lockande. Däremot är rejäla straff rimligt. Att mörda, våldta, handla med och terrorisera människor är enligt svensk lag inte tillåtet. Som bekant. Det strider mot allt vårt land står för. Vad världen egentligen står för. Så det är ju ganska rimligt att det bestraffas rejält. Men det krävs bevis för att så har skett. Därför måste det finnas någon form av sanktion eller konsekvens för själva handlingen att resa iväg för att kriga och mörda för annan makt. Å andra sidan kan man fundera över vilka straff som biter på någon som är beredd att dö i krig för dessa vansinniga ideal? Men nog borde det gå att bestraffa. Det verkar ju vara möjligt att bestraffa svenskar som köper sex utomlands. Den diskussionen finns ju. Även om det inte är så idag. Då borde det inte vara svårt att hårt bestraffa dem som bryter mot andra svenska lagar trots att de vistas i annat land. Straff ligger heller inte i konflikt med förebyggande arbete för att förebygga innanförskap och motverka extremism.

Däremot, den som endast fått tillstånd att leva i Sverige, temporärt eller permanent, borde få detta tillstånd förverkat om man lämnar för att delta i väpnad konflikt för annan än den svensk staten. Utan tvekan. Människor som flytt från krig och elände men som senare återvänder för att bidra till mer av samma vara borde inte vara särskilt angelägna om att fortsätta leva i Sverige. Ett ganska tydligt val kan jag tycka och som därför borde få konsekvenser. Ett straff i sig. Inte minst utifrån respekt för alla de människor som valt att börja om sitt liv i Sverige för att slippa detta elände som finns i dessa länder i form av extremism, terrorism och annat. Inte minst muslimer som tvingas fly från terrorister som gör saker i religionens namn vilket samtidigt drar andra troende i smutsen. Ska de som flytt och vill börja om med ett liv i frihet, och alla andra, nu ändå behöva leva sida vid sida med hemvändande potentiella terrorister och mördare av släkt och vänner? Nej. Självklart inte.

Sverige och EU bör liksom resten av världen ta sig en rejäl funderare på hur man gemensamt sanktionerar detta beteende. Det pågår diskussioner. Förändringar kommer att ske. Blir de tillräckliga? Bra att Löfven (S) nu öppnat för skarpare lagstiftning.