Mitt lokala sommarprat 2016

Jag har hittills fått mycket positiv respons på de ord jag delat med mig av idag. Tack för det! Uppgiften att tala om relevanta saker, våga vara personlig och inte allt för utlämnande samtidigt som det måste finnas något av värde för mig och för lyssnaren, är svår. Jag hoppas att det gick okej. Du får döma själv. Har du en timme över så lyssna gärna. / Jimmy 

  

Länk till pratstunden med egna valda låtar finner du här: 

http://radioeskilstuna.se/dev/blog/sommarpratarna-jimmy-jansson/

”EU-migranter” – Kommunen ska inte ägna sig åt hyckleri och lagtrots

Kommunen kan inte själv bryta mot lagen för att stoppa lagbrytare – Det vore hyckleri

 

Jag har med spänning följt debatten mellan partier och inom partier om eu-medborgarna. Debatten har urartat. Någon jäkla ordning på fakta måste det vara i en debatt som förs. Medborgarna kan kräva mer av sina partier.

 

Jag tillhör ett parti, socialdemokraterna, som värnar lag och rätt. På samma vis som att vi kräver att alla människor gör rätt för sig och att lagen ska vara lika för alla. På samma sätt kräver vi att kommunen vi leder aldrig bryter mot lagen i sina egna ageranden. Kommunen ska göra rätt också i kampen mot den som gör orätt. Vi kräver också av vårt eget parti att vi är tydliga med vad som är mjöligt och inte möjligt utifrån svensk lag som vi alla förväntas följa.

 

Debatten handlar om två saker. Förbjuda tiggeri på allmän plats och hanteringen av illegala läger. Debatten förs nu på ett förvirrande och icke klargörande sätt.

tiggeri

 

Självklart ska vi inte tolerera illegala läger och bosättningar. Därför jobbar vi hårt med att motarbeta dessa. Lagen ska vara lika för alla. Och ingen får slå läger vart man vill. Det är lika komplicerat att tvinga bort vem som än slår läger. Oavsett om det är en vanlig campare eller EU-medborgare. Men vi kan inte bekämpa lagbrytare genom att kommunen själv bryter mot lagen. Vi måste följa lagen, även om det tar tid, annars lyckas inte kommunen med det den vill. Polisen är viktig och den enda myndighet som kan verkställa att lagar efterföljs. En del verkar tro att det går att gör lite hur som helst. Det gör det inte.

 

Vi vill däremot se om lokala ordningsstadgan kan revideras så att camping utanför detaljplanelagt område förbjuds. Då stärks kommunen i sitta arbete mot detta. Kommunen kan även komma att förhindra tillgång till att bo på olovliga platser genom fysiska hinder. Arbete pågår runt detta. Majoriteten jobbar väl tillsammans i detta. 

 

I debatten om att införa förbud mot tiggeri så har en viktig bit fallit bort. Debatten bygger på okunskap, desinformation och vantolkningar. Det gynnar inte medborgarna och det drar ett löjes skimmer över demokratin. Misstanken att en del inte vill förstå ligger nära.

 

Fakta: Kommunen har inte någon som helst laglig rätt att förbjuda tiggeri såsom beskrivs i debatten. Vi kan tycka vad vi vill, men så är det. Det är noga utrett av bland annat SKL. Ingen kommun har lyckats få rätt till detta vid prövning i domstol. Det upphävs alltid. Kommunfullmäktige kan inte fatta något sådant beslut. Det skulle inte vara värt mer än pappret det är tryckt på. Ingen skulle behöva lyda ett sådant beslut och det skulle de som tigger snabbt få kännedom om. Vi som är lokalt folkvalda bör inte inbilla medborgarna att vi kan fatta beslut som vi inte har rätt att ta. Vi ska även vara för goda för att vantolka varandra och lägga ord i munnen.

 

Frågan ligger på riksdagens bord. Inte kommunens. Och om riksdagen beslutar att införa möjlighet till lokala förbud måste de även besluta om straff. Och hur bestraffar du en som saknar allt? Med böter eller fängelse? Du ska således straffa någon som saknar pengar eller låsa in någon som inte har tak över huvudet. Tror du det fungerar?

 

Lösningen heter krav på hemländerna att ansvara för sin befolkning och att förhindra förutsättningar för att bedriva tiggeri. Vi ska inte ta över ansvaret i Sverige eller Eskilstuna. Men vi ska heller inte låtsas att vi kan förbjuda saker vi inte kan förbjuda. Hur gärna en del vill det eller inte vill det så är det inte möjligt i dagsläget. Debatten handlar om att göra något som inte går. Är det inte absurt att det kan bli så i Sverige 2016?

 

Debatten är ohederlig gentemot medborgarna och därför måste detta tydliggöras. Lagen ska alltid följas av alla. Olagliga bosättningar motarbetas därav. Tiggarnas situation är hemländernas ansvar.

 

/J