Vi kan lära av Trump! 

Så. Bra. Nu har vi alla kunnat ägna förmiddagen åt att kommentera det amerikanska folkets demokratiska val av president. Ett…