Självklart ska paret Kojefors få bo ihop!

Kommunens handläggare har nu fastslagit att de båda har tillräckliga behov för ett boende. Det är lika självklart som att det också är svårt att snabbt hitta en optimal lösning för paret. Behovsbedömningen innebär att de kan få bo ihop om de så önskar, men att de inledningsvis inte kan få exakt det boende de önskar. Ärendet har handlagts mycket snabbt, och det är tydligt att båda har rätt till vårdinsatser, om än olika sådana. Samtidigt står andra äldre personer före i kö för att på grund av liknande behov få ett boende. Vi tycker att principen om att boenden erbjuds i den ordning behov uppstår ska gälla. Det är i sig en rättvisefråga att var och som bedöms ha behov av boende får det utifrån behov och turordning och inte utifrån att politiken går in och prioriterar eller att media styr vem som ska få stå först i kön.

Frågan har fått stora proportioner. Människor hotas och kränks via telefon och e-post, fast de jobbar intensivt med att skapa en lösning. Ett par veckor är inte en lång tid i sammanhang där människors vårdbehov ska utredas på ett seriöst sätt. Samtidigt har beskedet från politiken hela tiden varit tydligt. Lös frågan, hantera den professionellt och åsidosätt inte de grundläggande principerna om rättvis hantering utifrån behov och kö. Detta ärende ska som alla ärenden hanteras professionellt och ansvarsfullt utifrån likställighetsprincipen. De flesta i vårt land vill ha en situation där vi alla är lika inför myndigheter och lagstiftning.

Medias och opinionens tryck på frågan riskerar nu att åsidosätta likställighetsprincipen. Att döma av debatten så anser en kraftfull opinion att det är ok att rucka på principen att den som står först i kö och har störst behov också först ska ha de boenden som blir tillgängliga. Socialministern Göran Hägglund sitter på håll och Twittrar över situationen, samtidigt som samme man struntar i vad de egna beslutade lagarna säger om hur kommunerna ska hantera frågor av detta slag. Vi Socialdemokrater ser gärna en lag för att säkerställa pars rätt att bo tillsammans. Vi har beslut på detta i vårt parti. Hägglund får gärna fatta ett beslut om en sådan lag i morgon dag, upp till bevis Hägglund, du sitter i regeringen, det är bara att sparka igång en proposition så ska vi gladeligen följa den nya lagen. Men vi utgår från att lagen också klargör hur människors behov, köer och olika bedömning av vårdbehov i ett par ska hanteras.

Paret Kojefors kommer att få bo ihop. Det har hela tiden varit den Socialdemokratisk ledda majoritetens besked och mål i ärendet. Men i Eskilstuna går inte vi politiker in i enskilda ärenden och åsidosätter grundläggande rättviseprinciper. Vi stödjer oss på lagstiftningen och gör allt vad vi kan för att skapa förutsättningar utifrån den. Så är fallet också denna gång.

Vårt besked är att paret Kojefors kommer att få bo ihop. Paret har nu sagt ja till att stå i kö för var sin lägenhet i samma hus och nej till att bo tillsammans i samma lägenhet i ett demensboende. Båda dessa alternativ har med snabb handläggning erbjudits av kommunen. Paret Kojefors kommer således att få bo ihop på det sätt som de nu också själva tackat ja till.

Jimmy Jansson

7 kommentarer

  1. Jag ska inte predika idag. Du har säkert hört tillräckligt i denna fråga. Bra gjort. Nu är ordningen återställd.

    Fall som inte riktigt passar in kommer alltid att dyka upp. Bra hanterat.

  2. Det behövs ingen lagstiftning endast sunt förnuft och lite empati!

  3. Att skylla på regeringen och brist på lagstiftning är knappast relevant i detta fallet
    När blev det förbjudet för en politiker att använda sunt förnuft i tillämpningen av lagstiftningen ???

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s