Tillrättalägganden om arbetet mot grov organiserad brottslighet

Jag tycker att dagens artikel i sak var bra. Det är viktigt att tydliggöra att störande verksamhet utan rättslig grund inte är acceptabelt. Jag menar dock att det egentligen inte finns något som pekar på att saker skulle ske utan rättslig grund utan att det handlar om formuleringar som är tagna ur sitt sammanhang.

Jag har inget emot att Iha får möjlighet att beskriva sin syn, hon har ju ett stort ansvar utifrån polisstyrelsen. Vad den nu kan säga till om i praktisk mening när det gäller den operativa verksamheten. Men jag tycker att jag bidrog med en hel del ganska väsentlig information och tillrättalägganden som tidningen uppenbarligen tyckte var oväsentlig. Det är beklagligt. Jag är gärna rak och ärlig mot journalister och berättar min inställning i frågor till den gräns att det inte orsakar någon skada för arbetet eller andra personer.

När jag pratat med dig Mathias så var jag väldigt rak på sak, då bilden av hur samverkan mellan polisen och kommunen går till redan är tydlig. Jag var tydlig med att allt kommunen gör i form av aktiviteter per automatik blir offentligt då vi lyder under offentlighetsprincipen. Alla eventuella beslut som tas är offentliga osv. Det hade varit trevligt att få med i tidningen. Varför ska jag som förtroendevald vara tillgänglig, rak och ärlig när det uppenbarligen inte finns någon mening med det? Jag vill inte bli beskriven som att vi deltar i någon hemlig verksamhet i syfte att mörka.

Som förtroendevald springer jag på mängder med samverkans- och informationsmöten om både det ena och det andra, och inte en bråkdel protokollförs. Däremot kan dessa möten leda till formella beslut i olika fora i ett senare skede, och då blir det automatiskt offentligt och vi som är valda får stå till svars och argumentera för vår sak. Att oppositionen inte ingår är mycket enkelt. Gruppens litenhet syftar till att delge information om polisens insatser och ageranden och kommunens möjligheter att utifrån sin myndighetutövning agera. Det är majoriteten som äger möjligheten att initiera ärenden i den kommunala organisationen. Men allt måste ske lagenligt, inget annat är att acceptera. Gruppen är inte heller så hemlig som tidningen vill påstå.

Jag har vi många tillfällen, inte minst i fullmäktige varit tydlig med att kommun och polis har en bra samverkan. Brottsförebyggande rådet, i vilket jag är ordförande, vilket inte nämndes i artikeln är informerade om hur vi arbetar. Kommunstyrelsen och gruppledarna får kontinuerliga information när ny information kommer fram. En verksamhet är inte hemlig bara för att journalister inte har ställt frågan. Jag var också tydlig med att polisen aldrig har sagt annat till mig än att de inte ska falla på formalia och aldrig kommer att agera på ett sådant sätt att det äventyrar rättssäkerheten eller möjligheten att lagföra individer. De har varit mycket tydliga mot kommunen att de inte tänker riskera något pga formfel. Detta berättade jag för dig också, och jag tycker det är väsentlig information.

Uttrycken om att ”svärmor ska plockas in” och ”stoppa bilen till dagis” har enligt min mening kraftigt övertolkats. Jag har hört dessa uttryck i något eller några sammanhang, dock inte i vår samverkansgrupp. Men jag har aldrig hört uttrycken i andra sammanhang än att det varit ett sätt att förtydliga bilden av att det ska vara jobbigt att vara kriminell, men att störande verksamhet aldrig någonsin under några omständigheter får ske på ett sådant sätt som bryter mot lagen eller slår mot oskyldiga individer. Att personer i anslutning till misstänkta brottslingar kan tas in för förhör för att skapa ett bredare underlag för ett eventuellt åtal är knappas något nytt för någon? Men det sker ju inte utan saklig grund. Polisen har varit extremt tydlig med detta. Dels av rättssäkerhetsskäl, men också för att kunna vara på den säkra sidan att inte falla på formella fel vid ett eventuellt lagförande av någon. Jag är inte orolig för att polisen i Sörmland skulle använda den typen av åtgärder som beskrivit på ett sådan sätt som att man terroriserar folk utan saklig grund. Den diskussionen förekommer inte i de sammanhang där jag varit med och fått information. Vilket jag också har varit tydlig med, men det framgick inte i tidningen.

 Som sagt, jag uttalar mig gärna och beskriver hur jag och politiken jobbar med frågorna. Men vad är det för mening med att lägga tid på att vara tydlig och ärlig när det ändå inte finns något intresse av att redovisa den riktiga bilden ur mitt och kommunens perspektiv? Sammanfattningsvis skadar detta polisens förtroende, vilket är olyckligt. I ett läge som detta så behöver vi mer än någonsin en fungerande rättsstat. Visst, polisen har säkert del i hur saker uttryckts, jag vet inte. Jag har också ett ansvar för hur vi formulerar oss. Men rätt ska vara rätt och saker ska inte framställas på ett sätt som inte stämmer med verkligheten, inte min verklighet i vilket fall. Vilket jag också har påtalat.

Som du förstår är jag lite upprörd. Annars agerar jag inte på detta sätt. Jag värdesätter en god relation med de lokala journalisterna, men jag ställer inte upp på att bli ignorerad och framställd som en som mörkar, är odemokratisk och smusslar i syfte att undkomma offentlighetens ljus. Jag har satt min heder på tillgänglighet och dialog med medborgarna, därför blir jag pissed off i situationer som denna. Media har sina syften med hur ni vill framställa saker, jag har mina och jag jobbar för kommunens medborgare och värdesätter att de får en korrekt bild av verkligheten. Brist på spaltmeter köper jag inte som ursäkt.

Jag publicerar detta brev på min blog likväl.

Vh /Jimmy

Denna text är skickad till journalisten i fråga och till ledarskribenten på Eskilstuna-kuriren.

2 kommentarer

 1. Hej Jimmy!
  Din upprördhet är helt i sin ordning. Du ger professionella bedömingar från rollen som ansvarsfull politiker i Eskilstuna. Dessutom som ordförande i BRÅTTSFÖREBYGGANDE RÅDET har du tagit ansvaret. EK måste ha missuppfattat ditt inlägg och inte heller förstått vad du sagt vid intervjun. Iha har ju uttalat sig om den operativa verksamheten från vissa sägner som vandrar runt år ut och år in. Eller är det från högerns partiprogram? Polisstyrelsen är ju politiskt tillsatt men att använda politiken som slagträ för det polisiära arbetet skall väl inte förekomma i Sverige. Det tillhör vissa diktatoriska länders sätt att arbeta och det måste vi ta avstånd från. Polisen i Sverige måste få arbeta efter sina instruktioner från riksdagen utan påtryckningar från lekmannastyrelser.
  Jag måste medge att jag inte riktigt förstår EK:s inlägg men det kan ju vara så att valrörelsen har startat ovanligt tidigt inför 2010.
  Stå på dig, Jimmy. Det är bättre att låta bli att sova på saken än att sova på redaktionen.
  Med vänlig hälsning
  Alf Karlman

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s