Smutsigt spel av oppositionen i Eskilstuna

Den 12 augusti gick Iha Frykman (M) till attack på majoriteten och anklagade oss för att inte vilja styra kommunen. Orsaken till detta skulle vara att de borgerliga gruppledarna inte kände till ett beslut som tagits i Kultur och Fritidsnämnden angående en investering vid motorstadion. Ett beslut som togs i slutet av 2008 och som borgerliga ledamöter deltog i.

Det är ett förvirrat beteende vi ser från de borgerliga. Istället för att anklaga oss för att inte vilja styra, borde de båda Frykman och de andra gruppledarna fråga sig varför nämndledamöter inte ser till att ge dem information om viktiga frågor. Att skylla interna kommunikations- eller förtroendefrågor i borgerligheten på majoriteten är pinsamt.

Demokrati kräver en observant och kritisk opposition. Men i Eskilstuna har vi fått en opposition som gått över till att gripa efter halmstrån i brist på egna visioner. De borgerliga har blivit en gnällapparat som fokuserar på frågor som i bästa fall kan diskuteras utifrån formalia. Någon vilja och några ambitioner med att utveckla kommunen ser vi sällan.

Majoriteten söker förtroende att styra kommunen och vi tar vårt uppdrag på allvar, oavsett vilken bild borgerligheten strategiskt försöker skapa. Under mandatperioden har ett intensivt arbete med att skapa reda i organisationen påbörjats.

Jag har i mitt uppdrag bl.a. arbetat med något så upphetsande men nödvändigt som att skapa en ny styrmodell. Vi rensar bland styrdokumenten och arbetar med att skapa tydlighet och ordning. Vi har skapat en vision som stöd. Jag har tagit initiativ till ett modernare och tydligare regelverk kring ersättning för kommunens höga chefer, efter berättigad kritik. Kommunen ska styras utifrån öppenhet och tydlighet i dialog med medborgarna och med ett ansvarsfullt handlande med medborgarnas resurser. Det är min och Socialdemokraternas bestämda uppfattning att detta är en nödvändig riktning. 

Kommundirektören har fått i uppdrag att fokusera på helhetstänkande och en kommun som håller samman med starkare fokus på medborgarnas behov. Mycket arbete återstår, men att säga att vi inte styr kommunen är antingen en retorisk lögn från Frykman, eller så har inte borgerligheten förstått vad de själva varit med och fattat beslut om. 

Låt den politiska debatten handla om vad vi vill med kommunen. Låt inte interna problem i era partier bli till smuts och skada för demokratin och det politiska arbetsklimatet.